TỰ GIÁO DỤC - “Học để biết, học để làm, học để tồn tại và chung sống với nhau”

 


HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM BẮT ĐẦU VỚI BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”


TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦUĐó là một cách sống, nhìn nhận thế giới của chúng ta là một mạng lưới kết nối ngày càng phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau.

 

Một lựa chọn và hành động của chúng ta có thể ảnh hưởng đối với con người và cộng đồng tại địa phương, trên toàn quốc hoặc thế giới.


KHI NGƯỜI HỌC TRÒ SẴN SÀNG, NGƯỜI THẦY SẼ XUẤT HIỆN“Học mọi lúc, học ở mọi nơi, học với mọi người, học suốt đời và dạy cho mọi người với mọi trình độ khác nhau”. 


THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI HOÀN THIỆN


“Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, nó chính là cuộc sống” – John Dewey


NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG

Mỗi người phải hiểu những động lực sống của nhân loại, những ảo tưởng và khổ đau của họ để có được mối quan hệ đúng với từng cá thể đồng loại và với cộng đồng nhân loại.


Mạnh Tử


"Không tìm thì thôi, tìm sẽ được. Tìm như vậy có ích lợi vì tìm được, đó là tìm bên trong ta. Còn tìm không đúng cách mà kết quả tuỳ thuộc số mạng, tìm như thế thì vô ích vì tìm chẳng được, đó là tìm bên ngoài ta"

Liễu Phàm Tứ Huấn(Ấn Quang Đại sư)


Albert Einstein


“Tôi không bao giờ dạy học sinh, tôi chỉ cố gắng tạo ra những điều kiện để chúng có thể học”. 

Nhà Vật Lý Học (14/3/1879 – 18/4/1955)


Stephen R. Covey

 Tác giả, Diễn giả, Doanh nhân

  •  
  •  
  •  
  •  

Tìm ra "tiếng nói" của bản thân và cổ vũ người khác tìm ra "tiếng nói" của họ. "Tiếng nói" này sẽ là sự hậu thuẫn mạnh mẽ giúp các tổ chức tồn tại, phát triển và tác động sâu sắc đến tương lai của thế giới này. (trích sách "Thói Quen Thứ 8").


MÔ THỨC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI HOÀN THIỆN

Bốn nhu cầu cơ bản và là động lực của con người: 

  • IQ (Intelligent Quotient): Năng lực Trí tuệ.
  • PQ (Physical Quotient): Năng lực Thể chất. 
  • EQ (Emotional Quotient): Năng lực Xúc cảm. 
  • SQ (Spiritual Quotient): Năng lực Tinh thần
Duong Kiyosaki

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.